აგრაფი 12.5 სმ-იანი სიმაღლის

0.35 

(0.70X30X310 მმ მოთუთიებული ნაგლინისაგან)

კატეგორია: