წამახალისებელი გათამაშების რეგლამენტი

შპს ,,ზოდი პლიუსის’’ წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის პირობები (რეგლამენტი)         წამახალისებელი გათამაშების ორგანიზატორია შპს ,,ზოდი პლიუსი’’ (შემდგომში ,,ზოდი’’ ან ,,კომპანია’’) (ს/ნ: 202424313; მისამართი:

დეტალური ინფორმაცია »