წამახალისებელი გათამაშების მოგებათა ოფიციალური ცხრილი

02.01.2022 წლის წამახალისებელი გათამაშების მოგებათა ოფიციალური ცხრილი 26.05.2022 წლის წამახალისებელი გათამაშების მოგებათა ოფიციალური ცხრილი

დეტალური ინფორმაცია »

წამახალისებელი გათამაშების რეგლამენტი

შპს ,,ზოდი პლიუსის’’ წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის პირობები (რეგლამენტი)         წამახალისებელი გათამაშების ორგანიზატორია შპს ,,ზოდი პლიუსი’’ (შემდგომში ,,ზოდი’’ ან ,,კომპანია’’) (ს/ნ: 202424313; მისამართი:

დეტალური ინფორმაცია »