სოციალური პასუხისმგებლობა

ზოდი, როგორც ლიდერი კომპანია, სრულიად აცნობიერებს თავის სოციალურ პასუხისმგებლობას საკუთარი ქვეყნისა და საზოგადოების წინაშე.

კომპანიის მენეჯმენტის მიერ შემუშავებული კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის პოლიტიკა ითვალისწინებს მთლიანად საზოგადოების ინტერესებს.

კორპორატიული პასუხისმგებლობა:

კომპანია ზოდის წარმატება მის გუნდს უკავშირდება. კვალიფიციურმა და პროფესიონალმა კადრებმა განაპირობეს კომპანიის წარმატება და სტაბილურობა. „ზოდი“ ინდივიდუალური მიდგომით, მუდმივად ზრუნავს კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, მათ წინსვლასა და წახალისებაზე. ამჟამად, კომპანიაში დასაქმებულია 150-ზე მეტი ადამიანი.

სოციალურად დაუცველ წევრებზე ზრუნვა:

კომპანიას კარგად აქვს გათავისებული სოციალური პასუხისმგებლობა სოციალურად დაუცველი ადამიანების მიმართ. ამიტომაც, სისტემატიურად ჩართულია საქველმოქმედო აქტივობებში, რათა შეუქმნას მათ სრულყოფილი გარემო – პირობები.

სოციალურად დაუცველი წევრების ხელშეწყობის მიზნით, „ზოდი“ მუდმივად ცდილობს მათ დასაქმებას სხვადასხვა მიმართულებით, რათა შეძლონ საზოგადოებაში თავის დამკვიდრება.

სისხლის უანგარო დონაცია:

ყოველდღიურად, საქართველოში ასობით ადამიანს სჭირდება სისხლის გადასხმა. კომპანია სისტემატურად ჩართულია სისხლის უანგარო დონაციაში.